Εντολές κατανομών προς την Τράπεζα της Ελλάδος για έργα πλην ΕΣΠΑ

Κατανομή πιστώσεων σε έργα εθνικού ΠΔΕ και λοιπών κοινοτικών(ΣΑ /2 ΚΑΙ /4)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Last Updated Μάρτιος 12, 2018, 13:03
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 5, 2018, 13:13