Εντολές πληρωμής δαπανών για έργα Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

Εντολές προς τους υπευθύνους λογαριασμών για την πληρωμή δαπανών που αφορούν έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/
Δημιουργός Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Υπεύθυνος Συντήρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΓΚΑΣ
Last Updated Μάρτιος 27, 2017, 10:34
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 27, 2017, 10:03