Εντολές πληρωμής έργων-υπηρεσιών-προμηθειών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων

Εντολές πληρωμής έργων-υπηρεσιών-προμηθειών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.promitheus.gov.gr
Last Updated Ιούνιος 28, 2018, 10:23
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 28, 2018, 10:23