Ενωσιακή Νομοθεσία για τον Ποιοτικό Έλεγχο Επίσημο Αυτοέλεγχο του Νωπού Γάλακτος

Κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και της Ε. Επιτροπής που αφορούν τον Ποιοτικό Έλεγχο (Επίσημο-Αυτοέλεγχο) του Νωπού Γάλακτος

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.elgo.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος
Υπεύθυνος Συντήρησης Ζτάλιου Ιωάννα
Last Updated Δεκέμβριος 13, 2016, 10:03
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 13, 2016, 09:50