Επιβατική και Εμπορευματική Κίνηση στη Ναυτιλία

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SMA06/-
Δημιουργός Τρέκλα Στέλλα
Υπεύθυνος Συντήρησης Τρέκλα Στέλλα
Last Updated Ιούνιος 20, 2018, 09:57
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 20, 2018, 09:56