Επικαιροποιημένος πίνακας καταγραφής συνόλων εγγράφων

Επικαιροποιημένος πίνακας καταγραφής συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή του Ν. 4305/2014, όπως 31/05/2018

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Αργύριος Μπόγλης
Υπεύθυνος Συντήρησης Αργύριος Μπόγλης
Last Updated Ιούλιος 4, 2018, 07:29
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 4, 2018, 07:17