Επιτελική Δομή Έσπα -Διακρατικών Προγραμμάτων και προγραμμάτων άλλων μηχανισμών της ΕΕ - αποφάσεις ένταξης

Αξιολογήσεις και αποφάσεις ένταξης των προσκλήσεων και των προς χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων των ωφελουμένων των έργων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Επιτελική Δομή Έσπα -Διακρατικών Προγραμμάτων και προγραμμάτων άλλων μηχανισμών της ΕΕ
Υπεύθυνος Συντήρησης Επιτελική Δομή Έσπα -Διακρατικών Προγραμμάτων και προγραμμάτων άλλων μηχανισμών της ΕΕ
Last Updated Οκτώβριος 9, 2018, 10:14
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 9, 2018, 10:13