Επιτροπές Δασαρχείου Κορίνθου

Ορισμός μελών Επιτροπών με απόφ. Γ.Γ. ΑΔΠΔΕ&Ι - μετά από διενεργηθείσα κλήρωση

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Last Updated Φεβρουάριος 3, 2017, 09:40
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 3, 2017, 09:27