ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Υπεύθυνος Συντήρησης Γιαννής Δημήτριος
Last Updated Φεβρουάριος 9, 2017, 10:49
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 30, 2017, 13:15