Επιτροπικά εντάλματα του Δήμου Καβάλας

URL: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=decisionType:%22%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9C%CE%91%22&fq=organizationUid:%226126%22&wt=xml

Στο σύνολο δεδομένων περιέχονται τα επιτροπικά εντάλματα του Δήμου Καβάλας όπως αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 12, 2017
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 12, 2017
Διαμόρφωση XML
Άδεια License not specified
createdπάνω από 5 έτη πριν
formatXML
ida01a89c1-b808-4482-8a62-74d54f95f306
package id09d0fabb-1639-48be-9957-913ade23daf7
revision idc527625a-5123-4f46-9f54-58777b6d377f
stateactive