Αρχείο συγχρηματοδοτούμενων έργων

Φάκελλοι αρχείου δράσεων έργων και υποέργων "Συντήρηση και Αναστήλωση Μνημείων Ακρόπολης" για το ΕΣΠΑ 2007-2014

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Έκδοση 1
Last Updated Σεπτέμβριος 6, 2016, 08:40
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 19, 2016, 07:52