Έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων για το έτος 2014, από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.

Έλεγχος δικαιολογητικών και πληρότητας φακέλου για την αδειοδότηση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Τσαρούχη Ελένη
Έκδοση 2
Last Updated Νοέμβριος 29, 2016, 09:36
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 12, 2016, 10:30