ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

Κατάλογος εργολαβιών που αφορούν το έργο της Επαναδημιουργίας της Λίμνης Κάρλας την Περιφερεια Θεσσαλίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ.Τ.Ε. / Π. Θ.
Υπεύθυνος Συντήρησης Σωτήρης Μπλάνας
Έκδοση 1
Last Updated Ιανούαριος 21, 2016, 06:52
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 20, 2016, 09:33
Custom License Μετά από αίτηση