ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑΣ

Παρουσιάζεται το πλήθος των εγκυκλίων του ΕΟΦ για θέση σε ισχύ συμπληρωμάτων της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Εργαστηρίων / Τμήμα Φαρμακοποιίας και λοιπών προτύπων εργαστηριακού ελέγχου
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Last Updated Ιούλιος 23, 2018, 05:29
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 23, 2018, 05:27