ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - Πράξεις ανά Φορέα Διαχ. - ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -Κ.Α.Π.Ε.

ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - Πράξεις ανά Φορέα Διαχείρισης - ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - Πράξεις ανά Φορέα Διαχείρισης - ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.)
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 27, 2019, 08:36
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 27, 2019, 08:36