ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Φορέα Διαχείρισης - ΕΥΔ Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 -Γενικά και Οικονομικά Στοιχεία Πράξεων Φορέα ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects_v2&outputFormat=json&searchField=5&searchValue=1090205
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Νοέμβριος 20, 2020, 14:06
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2019, 11:45