ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Φορέα Διαχείρισης - ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Γενικά και Οικονομικά Στοιχεία Πράξεων Φορέα - ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects_v2&outputFormat=json&searchField=5&searchValue=5070490
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Νοέμβριος 20, 2020, 14:08
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 25, 2019, 06:56