ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Φορέα Διαχείρισης -ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Γενικά και Οικονομικά Στοιχεία Πράξεων Φορέα - ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects_v2&outputFormat=json&searchField=5&searchValue=5091003
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Νοέμβριος 20, 2020, 14:10
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2019, 12:24