ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Στατιστικά Ταμείων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Στατιστικά Ταμεία ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Για αναζήτηση συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος χρειάζεται ο αντίστοιχος κωδικός στο queryCode π.χ. Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" queryCode=1)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=statistics&queryArgument=oprogrammes&queryFilter=fund&queryCode=1
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Νοέμβριος 20, 2020, 14:15
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2019, 11:11