Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=decisionType:%22%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%E2%80%93%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%22&fq=organizationUid:%2255124%22&sort=recent&wt=xls
Δημιουργός Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.)
Υπεύθυνος Συντήρησης Ανδρούλα Ζανέττου - Χαρατσάρη
Last Updated Σεπτέμβριος 7, 2016, 06:56
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 28, 2015, 07:13