Ετήσιες χρονοσειρές Έρευνας Εργατικού Δυναμικού από το 1981

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO03/-
Δημιουργός Τρέκλα Στέλλα
Υπεύθυνος Συντήρησης Τρέκλα Στέλλα
Last Updated Ιανούαριος 8, 2018, 10:44
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 8, 2018, 10:44