Ετήσιος Απολογισμός Ελεγκτικού Μηχανισμού ΓΓΕ & Καταναλωτή

Ετήσιος απολογισμός ελεγκτικού μηχανισμού της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για το 2013

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.1520.gov.gr/phocadownload/%20%20%2003-02-2014.pdf
Δημιουργός Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Υπεύθυνος Συντήρησης Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Last Updated Μάρτιος 15, 2016, 09:18
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 15, 2016, 09:17