ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Παρακολούθηση διαγωνιστικών διαδικασιών του Νοσοκομείου μηνός Δεκεμβρίου 2019. Αφορά σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες, ήτοι συμβασιοποιημένοι διαγωνισμοί, εν εξελίξει διαγωνισμοί και διαγωνισμοί που πρόκειται να προκηρυχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Μαρια Καραφερη
Last Updated Δεκέμβριος 30, 2019, 08:43
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 30, 2019, 08:42