Επιβληθέντα πρόστιμα σε πρατήρια καυσίμων

Περιγράφει τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε πρατήρια καυσίμων, είδος και στοιχεία σύνθεσης του καυσίμου, ποσό προστίμου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων
Last Updated Μάρτιος 13, 2018, 07:55
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2015, 08:53