Ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση ζώνες, στο πλαίσιο ...

URL: http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/nid/

Πολυγωνικά δεδομένα που απεικονίζουν τις ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση ζώνες

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 11, 2018
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 11, 2018
Διαμόρφωση url
Άδεια License not specified
createdπάνω από 3 έτη πριν
formaturl
idf62ea1ac-e994-47ff-9da9-74e0178adb88
package id4ee64dcb-ddd1-4112-9a48-abfb9b94a317
revision id42606a47-0823-43a1-ae11-aa9386644551
stateactive