Φάκελος εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών περιοχών Νομού Ιωαννίνων

Φάκελος εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών περιοχών Νομού Ιωαννίνων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Μπαμπασίκας
Last Updated Οκτώβριος 27, 2017, 08:41
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 27, 2017, 07:27