Φάκελος μελετών πράξεων εφαρμογής περιοχών Νομού Ιωαννίνων

Φάκελος μελετών πράξεων εφαρμογής περιοχών Νομού Ιωαννίνων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Μπαμπασίκας
Last Updated Ιούνιος 8, 2018, 10:12
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 2, 2017, 11:03