Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

URL: http://archive.data.gov.gr/dataset/d483aff5-e9fb-4876-87a5-ef2b21df1d21/resource/6f9d0d7e-be80-47bf-b906-e07439e78ce8/download/.xlsx

Γ ΤΡΙΜΗΝΟ (2016) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ- ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 15, 2016
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 15, 2016
Διαμόρφωση .xlsx
Άδεια License not specified
createdπάνω από 5 έτη πριν
format.xlsx
id6f9d0d7e-be80-47bf-b906-e07439e78ce8
on same domain1
package idd483aff5-e9fb-4876-87a5-ef2b21df1d21
revision id4b079d1b-b56c-4eb4-868f-e67332f4b9f3
stateactive
url typeupload