Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

(α) ΦΕΚ 128Α/03.07.2008 έγκρισης Γενικού Πλαισίου, (β) Α' Φάση Μελέτης, (γ) Β' Φάση Μελέτης (δ) Γεωχωρικά Δεδομένα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.ypeka.gr
Last Updated Μάρτιος 6, 2018, 08:39
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 6, 2018, 08:35