Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου ...

URL: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=513&language=el-GR

Αποτέλεσμα αναζήτησης χωροταξικού σχεδιασμού εθνικού επιπέδου στο διαδιακτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 6, 2018
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 6, 2018
Διαμόρφωση url
Άδεια License not specified
createdπάνω από 4 έτη πριν
formaturl
id6d157893-ffee-464b-8f42-3fcd3d536952
package id8b4ec0aa-79f3-439f-a395-8e144e401fa3
revision idc6e8a284-a73e-41fe-a5e7-b0b63552fd53
stateactive