Εφαρμογή Γεωλογικός Χάρτης Πρινοδάσους Ρούβα

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/apps/webappviewer/index.html?id=11db1b5b3113495c99e449fb5e9abb2e

Εφαρμογή σε ArcGIS του χάρτη, που παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες», έτος υλοποίησης 2009 για την Περιφέρεια Κρήτης με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, με δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε csv μορφή.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 19, 2017
Δημιουργήθηκε Μάιος 19, 2017
Διαμόρφωση arcgis
Άδεια Creative Commons Attribution
createdπάνω από 5 έτη πριν
formatarcgis
id87ba0796-1302-43b9-9634-8c80440593da
package id746b4f8a-454c-468c-be46-53b85768990d
position1
revision id15e1b36f-0da9-42ca-af46-1a744fe6309d
stateactive