Γεωργικοί Δείκτες Τιμών

Δείκτες Τιμών Εισροών-Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT30/-
Δημιουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)
Υπεύθυνος Συντήρησης Τρέκλα Στέλλα
Last Updated Φεβρουάριος 15, 2016, 13:07
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2016, 13:06