Γεωργικοί Δείκτες Τιμών

URL: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT30/-

From the dataset abstract

Δείκτες Τιμών Εισροών-Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία

Πηγή : Γεωργικοί Δείκτες Τιμών

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 15, 2016
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2016
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 6 έτη πριν
id4b4c95fc-35a0-43f4-bd6b-ff26e4664f5c
package id4da8487f-816a-4d40-a8ef-3412abc7c9cc
revision id429ec09b-7300-4914-a281-d96079b1f0a1
stateactive