ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΤΩΝ 2001 ΕΩΣ 2007

Περιλαμβάνει τα περιεχόμενα, τους τεχνικοοικονομικούς δείκτες φυτικής, ζωικής παραγωγής και αγροτουρισμού, καθώς και γενικές πληροφορίες

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Last Updated Απρίλιος 28, 2017, 05:15
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 7, 2017, 08:35