Γεωχωρικά Δεδομένα για Εξηρημένες υπέρ του Δημοσίου Περιοχές

Πολυγωνικό αρχείο δεδομένων εξηρημένων υπέρ του Δημοσίου Μεταλλευτικών Περιοχών της χώρας (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 4433/1964), όπως αυτές συγκεντρώθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ερευνών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Σεπτέμβριος 21, 2016, 07:03
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 21, 2016, 07:00