Γεωχωρικά Δεδομένα για Λατομικές Περιοχές

Πολυγωνικό αρχείο δεδομένων των Λατομικών Περιοχών της Χώρας. Το αρχείο έχει δημιουργηθεί από τη συγκέντρωση των σχετικών αποφάσεων, την καταγραφή, την ταξινόμηση και την ψηφιοποίηση των σχετικών χώρων από τη Διεύθυνση Πολιτικών και Ερευνών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Σεπτέμβριος 26, 2016, 08:34
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 21, 2016, 07:56