Γεωχωρικά δεδομένα για χαρακτηρισμένα γεωθερμικά πεδία

Πολυγωνικό αρχείο δεδομένων χαρακτηρισμένων γεωθερμικών πεδίων της χώρας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3175/2003)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.latomet.gr
Last Updated Ιούλιος 11, 2018, 08:49
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 11, 2018, 08:48