Πράσινο Ταμείο

χοντας ως στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποτελεσματική και διαφανή διαχείριση των πόρων καθώς και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, το «Πράσινο Ταμείο» προχώρησε στον ορισμό των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης ως υπόλογους διαχειριστές των πιστώσεων που κατανέμονται για την υλοποίηση από τις Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, έργων και δράσεων για την αξιοποίηση των πράσινων πόρων. Η διαδικασία ξεκίνησε το 2010 με την διαχείριση έργων και δράσεων των Διευθύνσεων Δασών των τεσσάρων νομών της Κρήτης με πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και έκτοτε συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://pta.gr/activities/prasino-tameio
Last Updated Νοέμβριος 27, 2018, 07:25
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 27, 2018, 07:20