Ημερήσιο Δελτίο Τιμών καυσίμων

Περιέχονται οι μέσες τιμές πώλησης καυσίμων ανά νομό και ημέρα.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.efpolis.gr/filesbase/1421_Hmerisio%20Deltio%20Kafsimwn%2015_03.pdf
Δημιουργός Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Υπεύθυνος Συντήρησης Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Last Updated Μάρτιος 15, 2016, 09:10
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 15, 2016, 09:08