Τηλεμετρικές μετρήσεις

Τηλεμετρικές μετρήσεις ρυθμού δόσης της ολικής γ-ακτινοβολίας στον αέρα από αυτόματους σταθμούς

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://eeae.gr/επίπεδα-ραδιενέργειας-στο-περιβάλλον
Δημιουργός Τμήμα Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΕΕΑΕ
Υπεύθυνος Συντήρησης Μαλτέζος Αντώνης
Last Updated Ιούλιος 26, 2016, 06:20
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 24, 2015, 12:04
Custom License Αναφορά στην ΕΕΑΕ/Παρόμοια διανομή/ Υποχρέωση να μην διαστρεβλώνεται το αρχικό νόημα ή μήνυμα των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων/ η ΕΕΑΕ δηλώνει ότι αποποιείται πάσης ευθύνης για τις περιπτώσεις μη ορθής περαιτέρω χρήσης και αξιοποίησης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων, αλλά και για κάθε συνέπεια προερχόμενη από την περαιτέρω χρήση