ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π.Υ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=decisionType:%22%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%22&page=0&fq=organizationUid:%2214065%22
Last Updated Ιούλιος 20, 2017, 11:01
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 20, 2017, 10:57