Εγγεγραμμένοι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης - ΠΣ ΑΤΛΑΣ

Λίστα Εγγεγραμμένων Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ (http://atlas.grnet.gr/)

Πεδία: Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος, Κατηγορία, Πεδίο Δραστηριότητας, Αριθμός απασχολούμενων, Χώρα, Περιφερειακή Ενότητα, Καλλικρατικός Δήμος, Τ.Κ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΕΔΕΤ ΑΕ
Υπεύθυνος Συντήρησης Νικολέττα Παπαλουκά
Last Updated Ιανούαριος 29, 2019, 10:08
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 12, 2016, 10:55