Αποφάσεις έγκρισης ισολογισμού

URL: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=decisionType:%22%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%E2%80%93%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%22&fq=organizationUid:%2255007%22&sort=recent&wt=xls

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων για την έγκριση του ισολογισμού

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 18, 2015
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 18, 2015
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 6 έτη πριν
idc7136a9e-da41-4aed-abf9-02ad5819c0e9
package id6345f17a-9cd6-4d7e-900a-b582f40b4dd8
revision idc4bfae1d-9bc7-413a-a519-55e8a75d1275
stateactive