Ιστορικά Συμβάντα πλημμυρών στο πλαίσιο της Οδηγίας 2007/60

Σημειακά δεδομένα που απεικονίζουν τις ιστορικές πλημμύρες όπως αποτυπώθηκαν στην Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας το 2012. Επίσης περιλαμβάνονται τα ιστορικά συμβάντα που καταγράφηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας ΛΑΠ Έβρου το 2013

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.ypeka.gr/
Last Updated Ιούλιος 10, 2018, 12:09
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2018, 12:09