Καθορισμός στόχων ΥΠ.ΠΟ.Α. για την τριετία 2017-9

Καταγραφή των στατιστικών στόχων του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων για την τριετία 2017-9

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Έκδοση 1
Last Updated Αύγουστος 18, 2016, 11:01
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 19, 2016, 07:30