Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων

Θέματα καθορισμού ωραρίου λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.yppo.gr/5/g5321.jsp?obj_id=61492
Δημιουργός ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Έκδοση 1
Last Updated Απρίλιος 8, 2019, 08:24
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 14, 2016, 06:04