Καλλιεργητικό Πλάνο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για τον Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ
Υπεύθυνος Συντήρησης Σπύρος Βαλογιάννης
Last Updated Ιανούαριος 28, 2016, 11:10
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 28, 2016, 10:51