Κανονισμός Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή Ιστοσελίδα Δήμου Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Last Updated Ιούνιος 15, 2016, 11:45
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 15, 2016, 11:45