Καταγραφή Περιστατικών και Συμβάντων Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Μεταμόρφωσης

Καταγραφή Περιστατικών και Συμβάντων Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Μεταμόρφωσης για τα έτη λειτουργίας 2006 μέχρι και 2013 όπου καταργηθηκε η εν λόγω υπηρεσία.Να σημειωθεί οτι δεν επανασυστήθηκε η Δημοτική Αστυνομία. Στα αρχεία δεν έχουν καταχωρηθεί τα ονοματεπώνυμα των εμπλεκομένων, των αρμόδιων υπαλλήλων όπως και επισημαίνεται ότι μπορεί να απουσιάζουν κάποιες περίοδοι , λόγω διαφόρων τεχνικών ή λειτουργικών λόγων, κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί γιατί δεν υπάρχει η ενλόγω οργανική μονάδα. Τέλος, δεν αναφέρεται το σύνολο των θεμάτων όπου απασχολούντο οι δημοτικοί αστυνομικοί , διότι εκτελούνταν υπηρεσίες σύμφωνα με το πρόγραμμα υπηρεσίων σε τακτική βάση, π.χ. φύλαξη αμαξοστασίου σε 24ωρη βάση, πεζές και εποχούμενες περιπολίες σε καθημερινή βάση και πρωί απόγευμα, υπηρεσία εποπτείας Κτηρίου Δημαρχείου, έλεγχος δημοτικών κτηρίων, άνοιγμα στην ανατολή και κλείδωμα στην δύση του ηλίου διάφορων παιδικών χαρών, συνδρομή και διεξαγωγή τελετών, λειτουργιών, εορταστικών και ψυχαγωγικών γεγονοτων για θέματα ρύθμισης κυκλοφορίας , προσωρινής απαγόρευσης κυκλοφορίας, ευταξιας κλπ αλλά και συνδρομής σε έκτακτα περιστατικά εντός και πέριξ δημοτικών κτηρίων, σχολείων, δημοτικών χώρων.ΤΑ στοιχεία που αναφέρονται είναι, άυξων αριθμός, Ημέρα, Ώρα, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, Σελίδα, Διεύθυνση, Περίληψη περιστατικού, κωδικός επιληφθέντα Δ.Α., κωδικός 2ου επιληφθέντα Δ.Α., Ενέργειες που έγιναν, Σημειώσεις.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος
Υπεύθυνος Συντήρησης Ιωάννης Μπίστας
Έκδοση 1
Last Updated Οκτώβριος 10, 2017, 10:44
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 13, 2017, 08:30