Κατάλογος εξοπλισμού Πληροφορικής και Επικοινωνιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

Κατάλογος εξοπλισμού Πληροφορικής και Επικοινωνιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, όπως έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://apps.ktpae.gr/eInventory/
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Last Updated Ιούνιος 14, 2019, 11:23
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 11, 2016, 10:14